Informacje kontaktowe

 

logo nefretete

 

GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

ul. Stefanowskiego 24 A -  lokal 47, II piętro / budynek Platon - wejście od podwórka /
90 - 537 Łódź

Tel. 42 637 77 70 ; +48 602 367 518

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

Otwarte:

Pon-pt: 9:00-20:00 wizyty umawiane telefonicznie

Sob-nd: zapisy indywidualne

 

 

                                                   wirtualny spacer

     

 

    I N F O R M A C J A 

 

1. Administratorem danych osobowych, na przetwarzanie których została przez Panią/Pana wyrażona zgoda, jest Gabinet Medycyny Estetycznej „NEFRETETE” Małgorzata Kot, z siedzibą w Łodzi (90-456) przy ul. Piotrkowskiej 249/251, tel. 602 367 518, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; dalej: Gabinet. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontaktowanie się z Gabinetem pod podanymi wyżej: numerem telefonu lub adresem e-mail.

 

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczonych przez Gabinet usług chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej obejmuje: a/ ustalenie Pani/Pana tożsamości przed rozpoczęciem udzielania świadczeń. W tym celu zebrane zostaną następujące dane osobowe: imię i nazwisko, płeć, numer PESEL (w razie nieposiadania numeru PESEL – data urodzenia), seria i numer dowodu osobistego (paszportu), adres zamieszkania, a także fakultatywnie – numer telefonu lub adres e-mail.b/ prowadzenie i przechowywanie Pani/Pana dokumentacji medycznej. Podczas procesu udzielania świadczeń przez Gabinet będzie tworzona Pani/Pana dokumentacja medyczna, zawierająca informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o Pani/Pana stanie zdrowia, inne informacje wrażliwe lub dokumentację Pani/Pana wizerunku. Informacje te będą zbierane wyłącznie w celu diagnozy medycznej, leczenia oraz wykonania usług z zakresu chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej.c/ potwierdzanie przez gabinet wizyt na wskazany przez Panią/Pana numer telefonu lub na adres e-mail.

 

3. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą podlegały udostępnieniu osobom trzecim jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne do prawidłowej realizacji świadczenia usług chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, np. laboratoriom analitycznym, diagnostycznym, histopatologicznym, pracowniom rentgenowskim, współpracującym z Gabinetem lekarzom-specjalistom, instytucjom (organom) upoważnionym z mocy prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione także osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji praw pacjenta.

 

4. Gabinet nie będzie profilował udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych oraz nie będzie ich przekazywał poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji świadczenia usług 

 

chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. W przypadku niepodania danych – realizacja powyższych świadczeń nie będzie możliwa.

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane – co do zasady – przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym w dokumentacji medycznej dokonano ostatniego wpisu. 

 

 

Podstawa prawna:Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.)Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127)Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069)

 

Formularz kontaktowy

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek:
wizyty umawiane telefonicznie

 

Sobota - Niedziela:
zapisy indywidualne

Informacje kontaktowe

GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
NEFRETETE

ul. Stefanowskiego 24 A -  lokal 47, II piętro / budynek Platon - wejście od podwórka /
90 - 537 Łódź

 

TEL. 42 637 77 70 ; +48 602 367 518 

info@gabinetnefretete.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki Cookie. Dowiedź się więcej w polityce cookie.
www.gabinetnefretete.pl - medycyna estetyczna Łódź, operacje powiek Łódź, leczenie trądziku Łódź
wszystkie prawa zastrzeżone przez GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ NEFRETETE
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK